Ing. Eva Jílková, Ph.D. - MVŠO

Ing. Eva Jílková, Ph.D.

Manažer ústavu, akademický pracovník — odborný asistent | Ústav ekonomie

Eva Jílková vystudovala Fakultu ekonomiky obrany státu VVŠ PV ve Vyškově, a postgraduální stadium v oboru Ekonomika a management absolvovala na Univerzitě obrany v Brně, kde také pracovala v letech 1999-2007. Na Moravské vysoké škole Olomouc pracuje od roku 2006 na Ústavu ekonomie a zajišťuje výuku obecně ekonomických předmětů. Ve své vědecké práci se zaměřuje na aplikaci ekonomických poznatků, zejména efektivnosti a využívání vzácných zdrojů, do oblasti společenské odpovědnosti firem, pracuje na výzkumu ekonomické soběstačnosti domácností a analyzuje nástroje hospodářské politiky. Výsledky své práce publikuje a prezentuje na mezinárodních konferencích. V současnosti se soustřeďuje na formování budoucí habilitační práce, která bude korespondovat s jejím odborným zaměřením a bude v souladu s cíli a filosofií Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. Velmi aktivně a se zájmem se účastní pedagogického procesu a vysokoškolské přípravy, proto se neustále vzdělává nejen ve své odbornosti, ale také v této oblasti.

Kontakt

Telefon: 587 332 315

E-mail: eva.jilkova@mvso.cz

Kancelář: B3.433

Konzultační hodiny

Pondělí: 9:30 – 11:30

Středa: 10:00 – 11:00

Jiný termín po předchozí domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

2011 – 2013 GAČR, Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity (P408/11/1929), spoluřešitel

2010 – 2013 ESF, Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní ekonomiku, případové studie, využití moderních ekonomických softwarů, inovaci didaktiky a regionální aspekty (CZ.1.07/2.2.00/15.0239), spoluřešitel

2009 – 2012 ESF, Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (CZ.1.07/2.3.00/09.0134), autor odborných textů

2009 – 2012 ESF, Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky (CZ.1.07/2.2.00/07.0018; partnerský s UPOL), autor odborných textů

Publikace

ŠTANCL, Luboš, Eva JÍLKOVÁ a Lenka BRIZGALOVÁ. Historie ekonomické analýzy (do nástupu keynesiánství). Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., 2017. 191 s. ISBN 978-80-7455-062-1. (33%)

ŠTANCL, Luboš a Eva JÍLKOVÁ. Historie ekonomické analýzy (J. M. Keynes a keynesovská tradice). Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., 2017. 129 s. ISBN 978-80-7455-064-5. (50%)

JÍLKOVÁ, Eva a Luboš ŠTANCL. The New Demand of the Economic Policy in the Field of Economic Security. Zeszyty Naukowe. 2016, Nr 111, s. 31-40. PL ISSN 2082-5501. (50%)

JÍLKOVÁ, Eva, Lenka BRIZGALOVÁ a Vít PÁSZTO. Regionalismus ve světové ekonomice a ozbrojené konflikty za posledních 50 let. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Bezpečnost regionů 2016. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.a., 2016, s. 64-76. ISBN 978–80–86710–87–7. (33%)

BERNARDOVÁ, Dana, Eva JÍLKOVÁ, Zdeňka KRIŠOVÁ a Miroslav POKORNÝ. Investigation of the Impact of Activities of Economic Entities on Various Areas of the Social System. Economics Management Innovation. 2016, 8(3), 45-57. ISSN 1805-353X. (25%)

JÍLKOVÁ, Eva a Adam PAWLICZEK. Úplnost a ekonomická soběstačnost domácností – návrh výzkumu. In. Sborník z mezinárodní vědecké konference Krizové řízení a řešení krizových situací, UTB ve Zlíně, Uherské Hradiště, 2016. s. 132-142. ISBN: 978-80-7454-632-7. Dostupné z: http://www.krizoverizeni-uh.cz/doc/Sbornik_UH_2016.pdf (50%)

JÍLKOVÁ, Eva. Makroekonomie. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2012, 77 s. Inovace ekonomických předmětů. ISBN 978-80-7455-039-3. (100%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU