Ing. Bc. Šárka Papadaki, Ph.D. - MVŠO

Ing. Bc. Šárka Papadaki, Ph.D.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav podnikové ekonomiky

Šárka Papadaki se zaměřuje na oblast manažerského účetnictví a také na oblast řízení nákladů ve zdravotnictví. Má řadu zkušeností jak už s vědeckými tak také s mezinárodními projekty, které vedla i byla součástí řešitelského týmu. Doktorát absolvovala na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Tématem její disertační práce bylo výše zmíněné řízení nákladů ve zdravotnictví. V současné době se také věnuje oblasti podnikání studentů a v rámci evropského projektu vytváří metodiku výuky podnikání na vysokých školách. V rámci vědeckého projektu GAČR se nyní zaměřila na oblast rozpočetnictví. Je spoluautorkou knih zaměřených na manažerské účetnictví „Moderní metody řízení nákladů“ a na oblast nákladů ve zdravotnictví „Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích“.

Kontakt

Telefon: 

E-mail: sarka.papadaki@mvso.cz

Kancelář:

Konzultační hodiny

Výuka

Rozvrh

Projekty

2011 – 2013 Ministerstvo zdravotnictví – Interní grantová agentura, Aplikace moderních kalkulačních metod   pro účely optimalizace nákladů ve zdravotnictví, spoluřešitelka

2017 – 2019 GAČR, Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na chování   a výkonnost organizace (GAČR 17-13518S); spoluřešitelka

2016 – 2018 ERASMUS+ KA2, Pilot project: Entrepeneurship education for University students. (2016-1-CZ01- KA203-023873); spoluřešitelka

Publikace

PAPADAKI, Šárka a Pavla STAŇKOVÁ. Comparison of Horizontally Integrated Hospitals in Private and Public sectors of Czech Republic. Economics & Sociology. 2016, 9(3), 180-194. DOI: 10.14254/2071- 789X.2016/9-3/16. ISSN 2071-789X. (50%)

POPESKO, Boris, Pavla STAŇKOVÁ a Šárka PAPADAKI. Measuring diagnosis and patient profitability in healthcare: Economics vs ethics. Economics & Sociology. 2015, 8(1), 234-245. DOI: 10.14254/2071- 789X.2015/8-1/18. ISSN 2071-789X. (33%)

PAPADAKI, Šárka, Pavla STAŇKOVÁ a Petr KLÍMEK. The effectiveness of horizontally integrated hospitals in the Czech Republic. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 2016, 10, 110-119. ISSN 1998-0140. (33%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU