Erasmus+ a věda jako symboly letošního mezinárodního týdne - MVŠO

Erasmus+ a věda jako symboly letošního mezinárodního týdne

Od 9. do 13. dubna 2018 probíhal v prostředí komplexu BEA campus Olomouc mezinárodní týden ERASMUS+ INTERNATIONAL WEEK (EIW). Ten byl zaměřený nejen na studijní program Erasmus+, ale také na řadu různých odborných seminářů a zajímavou vědeckou konferenci INTERNATIONAL DAY OF SCIENCE 2018, která probíhala poslední dva dny.

Celá akce, kterou pořádala Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), byla zahájena v pondělí 9. dubna studentským panelem, kterým studenty provázela Mgr. Radka Hoková, koordinátorka programu Erasmus+. V rámci studentského panelu, jenž se následně nesl v duchu prezentací studentů, kteří v rámci programu Erasmus+ do zahraničí vycestovali, respektive kteří přijeli na MVŠO, vystoupili se svými proslovy i pověření zaměstnanci MVŠO. Konkrétně pak Mgr. Jitka Lidaříková, prorektorka pro vnější vztahy, a Jiří Stavovčík, BA, MBA, ředitel nově vznikajícího Centra mezinárodních studií. Ti všem studentům přiblížili pohled na dlouhodobější zahraniční pohyby a dali jim cenné rady.

Po ukončení studentského panelu se zraky všech přítomných upřely na první zahraniční delegaci vyučujících, konkrétně z Polska, Finska a Portugalska, kteří na MVŠO zavítali. Ti prezentovali zajímavé informace o svých domovských univerzitách. Následující dva dny, tedy úterý a středu, pak byly zaměřeny na dopolední blokové semináře pro studenty, kteří si mohli vybrat konkrétní seminář od příslušného vyučujícího. Nechyběl ani doprovodný program jako například návštěva olomoucké Pevnosti poznání nebo prohlídka Olomouce jako takové.

Erasmus+ International Week (EIW) byl přínosem nejen pro studenty, kteří například měli možnost se aktivně zúčastnit výuky zkušených lektorů z několika zemí od Portugalska až po Finsko, ale také akademické pracovníky, kteří během tohoto týden navázali celou řadu zajímavých kontaktů a zahájili novou či rozvinuli stávající spolupráci na vědecké úrovni,“ dodává k celé akci Lidaříková.

Opět vydařená vědecká konference IDS18

Součástí mezinárodního týdne Erasmus+ International Week byla – stejně jako minulý rok – byla i vědecká konference International Day of Science 2018 (IDS18) se zaměřením na tři oblasti, a sice ekonomiku, management a inovace. V rámci dvoudenní akce na ní vystoupili klíčoví speakeři z Nizozemska, Itálie a České republiky s prezentacemi, jež pojednávaly o byznys modelu Canvas, transparentnosti veřejných rozpočtů a multidisciplinárním přístupu k bezpečnostnímu managementu.

Největší přidanou hodnotou konference pro MVŠO je networking, vzájemné sdílení know-how, nejaktuálnějších vědeckých poznatků, získání kvalitní zpětné vazby na prováděný výzkum a navazování spolupráce s vědci ze zahraničí,“ říká doc. Ing. Jarmila Zimmermannová. Ph.D., prorektorka pro vědu, výzkum a rozvoj na MVŠO.

Celé konference se letos zúčastnilo až devadesát účastníků z Itálie, Ruska, Nizozemska, Maďarska a samozřejmě Česka a Slovenska. Ti si zároveň užili i během poznávání Olomouce.

Reportáž:Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU