CSR projekty studentů MVŠO přispívají k lepší prosperitě olomouckého regionu - MVSO

CSR projekty studentů MVŠO přispívají k lepší prosperitě olomouckého regionu

Na Moravské vysoké škole Olomouc (MVŠO) se každým rokem, v řadě již pošesté, realizovaly projekty účelně pomáhající olomouckému regionu. Studenti MVŠO každoročně navazují spolupráci s regionálními firmami, se kterými realizují společensky odpovědné projekty, zvané jako Corporate Social Responsibility – zkratkou označované také jako CSR. „Studenti pracují na projektech, které nejsou pouhou fiktivní simulací. Vysokoškoláci vymyslí celý projekt a pod dohledem zkušeného mentora z MVŠO a ve spolupráci s firmami jej dovedou do praxe,“ uvedla doktorka Dana Bernardová, která je garantem výuky CSR projektů na MVŠO. Olomoucko je charakteristické malými a středními firmami, které na společenskou odpovědnost nemají čas a energii. „Firmy reagují na výzvy, které jim studenti předkládají. Akce realizované vysokoškolskými studenty jsou proto ideálním skloubením dobré vůle a společensky odpovědných představ firem s časem a energií studentů,“ dodává Bernardová.

V letošním akademickém roce se do CSR projektů zapojilo přibližně 30 regionálních firem, díky nimž, a hlavně díky dobrým nápadům studentů MVŠO, se mohlo v Olomouckém kraji realizovat 15 prospěšných projektů.  Šlo především o oblasti úspory energií, ochrany životního prostředí, rozvoje komunit, naučných akcí a kulturně-zábavných aktivit.

Projekty jsou realizovány za podpory International Visegrad Fund

Již třetím rokem jsou projekty studentů realizovány v rámci předmětu Corporate Social Responsibility in the Context of Visegrad Countries, který je finančně podporovaný International Visegrad Fund, což mimo jiné umožňuje také navázání kvalitní mezinárodní spolupráce se zahraničními lektory, mezi které patří i docentka Zuzana Kapsdorferová ze Slovenska. Ta několik letošních projektů ocenila za kvalitu a originální zpracování také diplomem. „Študenti počas prednášok CSR boli aktívni. Z počiatku boli vždy ostýchaví kvôli anglickému jazyku, ale keď prelomili bariéru, zvládli to výborne. Mnohí študenti sa ukázali ako veľmi sčítaní, schopní na neľahké celosvetové problémy diskutovať a  hľadať riešenia, čo vysoko oceňujem.  Rovnako si vážim aj podpory Visegradskeho fondu, ktorý projekt financoval a umožnil jeho samotnú realizáciu. Určite sa z projektu da veľa zobrať a mohol by byt inspiráciou pre iné školy, ci združenia.  Možno by bolo zaujímavé vytvoriť počas prednášok  internacionálne prostredie, čo by umožnilo výmenu názorov a pohľadov iných národnosti a kultúr na preberanú problematiku,“ uvedla zahraniční lektorka Zuzana Kapsdorferová.

 

Za dobu podpory v rámci Visegradského fondu se na MVŠO uskutečnilo 60 veřejně prospěšných projektů.  „Příprava a realizace CSR projektů je o vzájemné komunikaci s firemními partnery. Všechny strany musí být naladěny na stejnou vlnu. Příprava projektů je velmi komplexní a náročná, díky tomu jsme v republice jedineční a Visegrádský fond nám v tom hodně pomohl.“ uvedla koordinátorka CSR projektů Jelena Kubicová.

Podle Kubicové ji projekty každým rokem stále více překvapují. Především pak svou originalitou a propracovaností.  „Opět jsme při obhajobách hodnotili velmi zajímavé a originální projekty. Nejvíce mě vždy potěší, když je na studentech při prezentacích vidět, že tyto aktivity mají smysl. Když si sami uvědomí, co všechno se naučili v během projektu a zjistí, že aby byl projekt opravdu úspěšný, je zapotřebí mu věnovat hodně úsilí. Takové projekty jsou ve firmách s nadšením realizovány i v dalších letech. Mezi takové projekty mohu uvést například navázání spolupráce mezi restaurací a Klokánkem, konferenci o 4. průmyslové revoluci a webových technologiích nebo výrobu a umístění „knihobudky“ na Luhačovické kolonádě,“ dodává Kubicová.

Spolupráce se studenty firmám pomáhá

Z výsledků šetření MVŠO vyplývá, že přibližně dvě třetiny firem zatím neví, co je to společenská odpovědnost a ani o ní neslyšely. Nicméně přes 60 % firem má na základě první zkušenosti s realizací studentského projektu CSR zájem pokračovat v dalších aktivitách. Firmy se pomalu učí brát společenskou odpovědnost za svou vlastní podnikatelskou hodnotu a začleňují ji do svých podnikatelských strategií. Studenti mají možnost být v regionu užiteční a mohou prakticky procvičovat své manažerské schopnosti.Partners

Copyright © 2017. All rights reserved. Created by Tomáš Hlad.
MENU