Ekaterina Chytilová, Ph.D. - MVŠO

Ekaterina Chytilová, Ph.D.

Akademický pracovník — odborný asistent | Ústav managementu a marketingu

Mezí odborné zaměření Ekateriny Chytilové patří především logistický management (přesněji dodavatelsko- odběratelské vztahy, dodavatelské sítě a Supply Chain Management). Dále se zabývá Facility managementem a výrobním managementem. Podílela se na řešení několika vědecko-výzkumných projektů (2010 – hlavní řešitel juniorského grantu IGA VUT, 2011 – spoluřešitel grantu IGA VUT, 2013 – 2015 – spoluřešitel grantu GAČR). Mezí její klíčové odborné zkušeností patří nákup a nákupní strategie v malých a středních podnicích, dodavatelské sítě a jejich řízení. V rámci pedagogického působení stále hledá nové způsoby propojení teorie a praxe (každý rok se realizují exkurze do významných výrobních podniků Olomouckého kraje a přednášky expertů z praxe).

Kontakt

Telefon: 587 332 364

E-mail: ekaterina.chytilova@mvso.cz

Kancelář: B3.432

 

Konzultační hodiny

Pondělí: 9:30 – 11:00

Úterý: 9:30-11:00

Jiný termín po předchozí domluvě.

 

 

Výuka

Rozvrh

Projekty

2012 – 2014: GAČR, Vývoj nekonvenčních metod manažerského rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky a veřejné ekonomie (GAČR P403/12/1811, hlavní řešitel prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný, projekt  MVŠO), spoluřešitel

2011: Inovativní přístupy v managementu a v marketingu v globálním evropském prostředí, Interní grantová  agentura VUT, specifický vysokoškolský výzkum, standardní grant (hlavní řešitel doc. RNDr. Anna  Putnová, Ph.D., MBA), spoluřešitel

2010: APS/SCM optimalizace informačních toků v malých a středních podnicích, Interní grantová agentura   VUT, specifický vysokoškolský výzkum, juniorský grant, hlavní řešitel

Publikace

KHITILOVA, Ekaterina a Miroslav POKORNÝ. Supplier Choice Knowledge Support in the Supply Chain. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(3), 937-945. DOI: 10.11118/actaun201563030937. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/63/3/0937/ (50%)

KHITILOVA, Ekaterina a Marie JUROVÁ. Assessing the Status of Purchase in the Value Chain. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2014, 62(4), 651-658. DOI: 10.11118/actaun201462040651. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/62/4/0651/ (50%)

CHYTILOVÁ, Ekaterina a Marie JUROVÁ. Aplikace scoring-modelu pro hodnocení nových dodavatelů. Scientific Papers of the University Pardubice, Series D. 2012, 25(3), 79-89. ISSN 1211-555X. (50%)

CHYTILOVÁ, Eketarina a Marie JUROVÁ. The methodology of performance evaluation of new suppliers. Ekonomika a management. 2012, (2), 18-24. ISSN 1802-3975. (50%)

POKORNÝ, Miroslav a kol. Nekonvenční metody řešení ekonomických a manažerských úloh. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-244-4218-1. (10%)

CHYTILOVÁ, Ekaterina a Miroslav POKORNÝ. Supplier Suitability Evaluation using the Fuzzy-Logic Based Expert System. International Journal of Business Management and Research. 2014, 41(1), 1129-1133. ISSN 2051-4281. (50%)

CHYTILOVÁ, Ekaterina a Marie JUROVÁ. The application of method supplier’s complex evaluation. Case study. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012, 60(7), 139-146. DOI: 10.11118/actaun201260070139. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/60/7/0139/ (50%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU