doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. - MVŠO

doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

Odborný garant, akademický pracovník — docent | Ústav společenských věd a práva

Blanka Vítová působí na Ústavu společenských věd a práva. Kromě Právnické fakulty Univerzity Palackého, kterou absolvovala v roce 2001, studovala rovněž na Juridiska fakulteten Stockholms Universitet ve Švédsku, kde v roce 2004 roce dokončila studium (Magister legum, LL.M.), v témže roce složila i rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, kde absolvovala rovněž postgraduální doktorské studium v oboru Občanské právo. Habilitační práci na téma Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva obhájila v roce 2016. Od roku 2007 byla členkou rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku. Pravidelně publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, bádá v rámci vědecké a mezinárodní vědecké projektové činnosti, přednáší na mezinárodních konferencích a jako jeden ze spoluautorů se rovněž podílí na tvorbě prestižních komentářů k občanskému zákoníku. Oblastí její specializace je zejména občanské smluvní a spotřebitelské právo.

Kontakt

Telefon: 587 332 355

E-mail: blanka.vitova@mvso.cz

Kancelář: B3.436

Konzultační hodiny

Čtvrtek: 9:00 – 10:00

 

Výuka

Rozvrh

Projekty

2017 – 2020 GAČR, Mediace ve spotřebitelských sporech (17-03490S)

2014 – 2017 GAČR, Ochrana spotřebitele na tzv. slevových portálech – potenciální právní rizika pro spotřebitele při online nákupech slevových poukázek (P14-27757S)

2011 – 2013 GAČR, Kraje v České republice: vytvoření modelu efektivity (P408/11/1929; hlavní řešitel PhDr. Dana Bernardová), spoluřešitel

2009 – 2012 ESF, Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (CZ.1.07/2.3.00/09.0134), odborný garant

Publikace

BERNARDOVÁ, Dana, Blanka VÍTOVÁ a Martin ZIELINA. The concept of sustainable development in public administration. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM2015 Conference Proceedings. Bulgaria: SGEM, 2015, s. 369-376. DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2015/B21/S4.048. ISBN 978-619-7105-46-9. ISSN 2367-5659. (33%)

VÍTOVÁ, Blanka, Dana BERNARDOVÁ a Pavel ŠARADÍN. Corruption, public administration and regions in the Czech Republic from the perspective of the regional representatives: Oplitical Sciences, Law, Economics and Tourism. In: SGEM2014 Conference Proceedings. Albena, Bulgaria: SGEM, 2014, s. 569-576. ISBN 978-619-7105-25-4. ISSN 2367-5659. (33%)

VÍTOVÁ, Blanka. Corruption and the Czech public law. Contemporary European Studies. 2013, 7(2), 15-28. (100%)

VÍTOVÁ, B. Zákon o ochraně spotřebitele: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 347 stran. ISBN 978-80-747-8984-7. (100%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU