doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D. - MVŠO

doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.

Odborný garant, akademický pracovník - docent | Ústav managementu a marketingu

doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D. se odborně zaměřuje zejména na problematiku marketingového výzkumu. Je například hlavním autorem publikací Moderní marketingový výzkum a Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. K dalším oblastem jeho odborného působení patří marketingové a strategické řízení. Absolvoval magisterské a doktorské studium na VŠB – Technické univerzitě v Ostravě, kde také habilitoval. Je školitelem ve studijním programu doktorského studia Řízení systémů v oblasti nerostných surovin. Působí v redakčních radách odborných časopisů, provádí recenzní činnost pro vědecké časopisy i pro doktorské řízení. Je autorem více než 20 registrovaných publikací v databázi Web of Science, které dosáhly více než 80 registrovaných citací, citační H index 6. Další publikace a citace jsou registrované např. v databázi Scopus.

Kontakt

telefon: 587 332 378

e-mail: roman.kozel@mvso.cz

kancelář: B3.443

Konzultační hodiny

Čtvrtek: 12:00-13:30

Jiný termín po předchozí domluvě.

Výuka

 

 

Projekty

Publikace

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU