doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. - MVŠO

doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D.

Akademický pracovník — docent | Ústav ekonomie

Ondřej Vojáček je vysokoškolský pracovník a vyjednavač. Působí jako konzultant, řešitel několika vědecko-výzkumných projektů a vysokoškolský pedagog. Zabývá se zejména hodnocením dopadů regulací na firmy a národní ekonomiku, ekonomií ochrany vod a ovzduší, optimalizací implementace evropské legislativy v oblasti životního prostředí. V oblasti vyjednávání působí jako firemní poradce a konzultant. Je autorem výcviku vyjednávání.

V oblasti regulace se specializuje na obchodovatelná emisní povolení, IPPC, energetickou účinnost, rámcovou směrnici o vodách a širší souvislosti environmentální regulace (statická a dynamická efektivnost, vliv na konkurenceschopnost). Je autorem několika odborných studií, článků, výukových materiálů a je spoluautorem několika knih a monografií. Institucionálně působí na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, na Moravské vysoké škole Olomouc a ČVUT v Praze. Externě vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze.

V oblasti vyjednávání se specializuje na techniky a strategie vyjednávání, psychologii vyjednávání (řeč těla, manipulace, dynamika týmového a skupinového vyjednávání, zvládání emocí ve vyjednávání) a výcvikový program vyjednávání.

Kontakt

Telefon:

E-mail: Ondrej.Vojacek@mvso.cz

Kancelář: B3.433

Konzultační hodiny

Po předchozí e-mailové dohodě.

Výuka

Projekty

Publikace

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU