doc. Ing. František Dařena, Ph.D. - MVŠO

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

Odborný garant, akademický pracovník – docent | Ústav informatiky a aplikované matematiky

František Dařena působí jako docent na Moravské vysoké škole Olomouc a na Mendelově univerzitě v Brně, kde je zároveň garantem studijního programu Systémové inženýrství a informatika a vedoucím skupiny pro výzkum zpracování přirozeného jazyka a text mining. Je zároveň členem vědecké společnosti International Association of Engineers (IAENG) a mezinárodní výzkumné skupiny SoNet. Je autorem řady publikací v mezinárodních vědeckých periodicích a příspěvků na konferencích, působí jako člen vědeckých rad několika mezinárodních konferencí a časopisů, je vedoucím redakční rady časopisu Journal in Foundations of Computer Science & Technology a řešitelem řady projektů základního i aplikovaného výzkumu. Jeho odborné zaměření se týká oblastí, jakými jsou inteligentní zpracování dat, strojové učení, text a data mining.​

Kontakt

Telefon: 587 332 325

E-mail: frantisek.darena@mvso.cz

Kancelář:

Konzultační hodiny

Po předchozí e-mailové domluvě

Výuka

Rozvrh

Projekty

2017 – 2019 GACŘ, Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulace (17-25924S), odborný pracovník

2016 – 2018 GAČR, Sentiment a jeho vliv na akciové trhy (16-26353S), odborný pracovník

2012 – 2017 IGA MENDELU (47/2012, 4/2013, 16/2014, 16/2015, 7/2017)

Publikace

PŘICHYSTAL, J., F. DAŘENA, D. PROCHÁZKA, J. LÝSEK a P. TURČÍNEK. Systém pro výběr dodavatelů na základě požadavků uživatelů. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. (20 %)

DAŘENA, F. Programovací jazyk Perl ve výuce informatiky. In MOTYČKA, A. (ed.) Informatika XXVI./2013. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, s. 21-22. ISBN 978-80-737-5834-9. (100 %)

ŽIŽKA, J. a F. DAŘENA. Parallel Processing of Very Many Textual Customers‘ Reviews Freely Written Down in Natural Languages. In IMMM 2012: The Second International Conference on Advances in Information Mining and Management. 2012, s. 147-153. ISBN 978-16-120-8227-1. (50 %)

ŽIŽKA, J. a F. DAŘENA. Revealing Potential Changes of Significant Terms in Streams of Textual Data Written in Natural Languages Using Windowing and Text Mining. In Proceedings of the AINL-ISMW FRUCT 2015. Helsinky: FRUCT, 2015, s. 131-138. ISBN 978-95-268-3970-7. (50 %)

DAŘENA, F. a J. ŽIŽKA. Interdependence of Text Mining Quality and the Input Data Preprocessing. In Proceedings of the 4th Computer Science On-line Conference 2015 (CSOC2015), Vol 1: Artificial Intelligence Perspectives and Applications. Springer, 2015, s. 141-150. ISBN 978-33-191-8475-3. (50 %)

DAŘENA, F. a J. ŽIŽKA. Approaches to Samples Selection for Machine Learning Based Classification of Textual Data. In: Computing and Informatics. 2013, 32 (5), s. 949–967. ISSN 1335-9150. IF = 0,319 (50 %)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU