doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. - MVŠO

doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.

Odborný garant, akademický pracovník — docent | Ústav podnikové ekonomiky

Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. je docentkou v oboru Podniková ekonomika a management.

Na Moravské vysoké škole Olomouc je garantkou bakalářského studijního programu Ekonomika a management a působí jako akademický pracovník – docent na Ústavu podnikové ekonomiky.

Je členkou redakční rady recenzovaného časopisu EMI, vydávaného MVŠO, a řady dalších zahraničních časopisů, předsedkyní mezinárodních vědeckých výborů konferencí, členka Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace, akreditovaný lektor a konzultant řízené praxe v rámci systému Certifikace účetní profese v ČR. Působí v dozorčích radách neziskových organizací

Publikační činnost ve vědeckých časopisech je zaměřena na oblast rozvoje malého a středního podnikání, společenské odpovědnosti, komparaci podnikatelských i neziskových subjektů, aplikaci změn účetní, daňové a související legislativy České republiky v kontextu mezinárodního účetnictví a zdaňování, v kontextu rozvoje studijního oboru Podnikové ekonomiky a management a studijního programu Ekonomika a management. Významné je rovněž zaměření na finanční analýzu, způsoby získávání vlastních a cizích zdrojů v kontextu aplikace statistických metod využívaných ve vědeckých článcích ve vědeckých časopisech.

Doc. Sikorová je autorkou více než 300 vědeckých i popularizačních prací.

Osobním motem doc. Sikorové: “Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru a malý ten, kdo zná jen malý cíl“.

Kontakt

Telefon: 587 332 348

E-mail: eva.sikorova@mvso.cz

Kancelář: B3.434

Konzultační hodiny

Pondělí: 13:30 – 15:30 (dle domluvy do 18:00)

Pátek: u kombinovaného studia – ve dnech výuky 2. ročníků Bc. studia a 1. ročníků navazujícího Mgr. studia.

Další termíny po předchozí domluvě.

Výuka

Rozvrh

Projekty

2015 – 2017 TAČR, Systém pro aktivní řízení decentralizovaných energetických jednotek na lokální úrovni, (TH01020426, hlavní řešitel RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA), spoluřešitel

2015 – 2016 Involvement of the Moravian Universisty College Olomouc and the University of Economics and Humanities in Bielsko-Biala to the program Without Barriers Without Borders (0001/WSEH/2015/IP)

2009 – 2011 GAČR (402/09/0225), IAS/IFRS Usage in Small and Medium-sized Enterprises and its Influence on Performance Measurement – Wykorzystanie IAS/IFRS w małych i średnich przedsiębiorstwach i wpływ na pomiar ich produkcyjności

Publikace

MEIXNEROVÁ, Lucie a Eva SIKOROVÁ. Intercompany comparison of selected financial indicators of the small and medium enterprises. Hradec Economic Days. 2017, 7(1). ISSN 2464-6067. (50%)

SIKOROVÁ, Eva, Markéta MĚŘVOVÁ a Vendula VEČEŘOVÁ. Vývoj doporučení v insolvenčním řízení. In: Technická konference 2016. Brno: TESYDO, 2016, s. 608-617. ISBN 978-80-87102-13-8. (33%)

SIKOROVÁ, Eva, Markéta MĚŘVOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Profit analysis comparison in business and profit oganizations in terms of accounting, finance, tax. In: Przegląd Nauk Stosowanych. Opole: SU OPF, 2016, s. 21-42. ISSN 2353-8899. (33%)

SIKOROVÁ, Eva, Markéta MĚŘVOVÁ a Vendula VEČEŘOVÁ. The causes of bankruptcy and impact of the ecomomic crisis on the corporate insolvency´s evolution in the Czech Republic. In: XII. mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. Karviná: SU OPF, 2014, s. 824-833. ISBN 978-80-7510-045-0. (33%)

SIKOROVÁ, Eva, Lucie MEIXNEROVÁ, Petr NOVÁK a Michal MENŠÍK. Business, financial, accounting and legislative aspects of the development of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic. In: Proceedings of the 17th International Scientific Conference „Finance and Risk“. Bratislava, 2015, s. 125-135. ISBN 978-80-225-4218-0. (25%)

SIKOROVÁ, Eva a Markéta MĚŘVOVÁ. Poziomy META-MAKRO-MEZO-MIKRO i ochrona šrodowiska. In: XI. miedzynarodova konferencja uczniowskja Energia odnowialna w teorii i praktice. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Sosnowec: The Humanitas University Sosnowec, 2015, s. 1-4. ISSN 1899-8658. (v tisku) (50%)

SIKOROVÁ, Eva, Markéta MĚŘVOVÁ a Vendula VEČEŘOVÁ. Legislativní, technickoekonomické, sociální, účetní, daňové, společenské podmínky rozvoje malých a středních podniků. In: Technická konference 2016. Brno: TESYDO, 2016, s. 618-628. ISBN 978-80-87102-13-8. (33%)

SIKOROVÁ, Eva, Lucie MEIXNEROVÁ a Vít PÁSZTO. Descriptive Analysis and Spatial Projection of Performance among the Small and Middle Enterprises in the Olomouc Region in the Czech Republic in the Context of Accounting and Tax Legislation. Procedia Economics and Finance. 2015, 34, 528-534. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)01664-0. ISSN 2212-5671. (33%)

ZAPLETALOVÁ, Šárka, Lucie MEIXNEROVÁ, Michal MENŠÍK, Vít PÁSZTO a Eva SIKOROVÁ. Character of Entrepreneurial Subjects in Olomouc Region. Ekonomika Management Inovace. 2015, 7(3). ISSN 1804-1299. (20%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU