doc. et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. - MVŠO

doc. et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Prorektorka pro vědu, výzkum a rozvoj, odborný garant, akademický pracovník – docent | Ústav společenských věd a práva

Kateřina Ivanová se zabývá zejména metodologickými a etickými aspekty sociální odpovědnosti a společenských hodnot. Na Moravské vysoké škole Olomouc škole byla mezi zakládajícími aktéry Ústavu humanitních věd. V edukační práci klade důraz na etické principy dobřečinění (beneficence) a neškodění (non-maleficence), které jsou podle ní základem veškerého dalšího lidského konání, v osobním, ale i pracovním životě, tj. ve firmách, v neziskových organizacích, veřejně prospěšných organizacích nebo ve státní správě. Má přes 230 publikačních výstupů (včetně článků ve sbornících, abstraktů z konferencí a posterů), je autorkou a spoluautorkou 6 monografií, 4 učebnice, 8 skript, 60 původních prací v recenzovaných časopisech nebo časopisech s Impact faktorem. Má 30 citačních záznamů ve WoS z 46 publikačních výstupů, h-index 6 přes 200 citací svých prací má na Google Scholar. Vystupovala na více jak 40 konferencích v zahraničí. Docentury má z ošetřovatelství a sociálního lékařství, jejím pregraduálním oborem je andragogika a sociologie.

Kontakt

telefon: 587 332 395

e-mail: katerina.ivanova@mvso.cz

kancelář: B2.436

Konzultační hodiny

Po předchozí domluvě s Bc. Michaelou Novákovou (na mail: michaela.novakova@mvso.cz)

Výuka

Rozvrh

Projekty

Publikace

IVANOVÁ, Kateřina a Lubica JURICKOVA. Advocacy for frail and incompetent elderly. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. ISBN 978-38-484-8634-2. (50%)

BALARÍNOVÁ, Lucie a Kateřina IVANOVÁ. Krizová připravenost Českého Červeného kříže. In The Science for Population Protectio. 2013, (2), 5-18. ISSN 1803-568X. (40%)

JURÍČKOVÁ, Lubica, IVANOVÁ, Kateřina, LUŽNÝ, Jan. Advocacy for Incapacitated Elderly. In JAGIELSKA, Katarzyna, Joanna Małgorzata ŁUKASIK a Norbert. PIKUŁA. Violence against the elderly: challenges – research – action. Toronto: EASSW, 2015, 165-176 s. ISBN 0995047103. (40%)

IVANOVÁ, Kateřina, OLECKÁ, Ivana, ZIELINA, Martin, POKORNÁ, Dana. Metodologický rámec společenských věd a jeho význam pro odbornou praxi. In POKORNÁ, Dana ed. Propojení vědy, výzkumu, vzdělávání a podnikové praxe. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2012. S. 28 – 35. ISBN 978-80-7455-031-7. (50%)

CHRASTINA, Jan, Kateřina IVANOVÁ, Jiří KANTOR, Dita FINKOVÁ a Kristýna KRAHULCOVÁ. Qualitative Research of Lifestyle Limitations in Adults with Chronic Illnesses. In: SGEM Conference on Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare Education: Conference Proceedings. SGEM, 2014, s. 705-712. DOI: 10.5593/sgemsocial2014B12. ISBN 978-619-7105-23-0. ISSN 2367-5659. (20%)

VÉVODOVÁ, Šárka a Kateřina IVANOVÁ. Základy metodologie výzkumu pro nelékařské zdravotnické profese. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 9788024447704. (60%)

IVANOVÁ, Kateřina, VÉVODA, Jiří. Specifika pracovní spokojenosti a motivace zdravotnických pracovníků. In VÉVODA, Jiří. Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4732-3. (70%)

OBROVÁ, Jana, Eliška SOVOVÁ, Kateřina IVANOVÁ, Miloš TÁBORSKÝ a Svatopluk LOYKA. Effects on the July 1997 Floods in the Czech Republic on Cardiac Mortality. In: Disaster Medicine and Public Health Preparedness. 2014, 8(6), 492-496. DOI: 10.1017/dmp.2014.111. ISSN 1938-744X. (10%)

LUŽNÝ, Jan a Kateřina IVANOVÁ. DatSCAN In Differential Diagnostics of Lewy Body Disease.In: Archives of Iranian Medicine. 2016, 19(6), 449-452. ISSN 1938-744X. (20%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU