Diplomové práce Ekonomika a management - MVŠO

Diplomové práce Ekonomika a management

Kvalifikační práce, v případě navazujícího magisterského studijního programu diplomová práce, je nedílnou součástí státní závěrečné zkoušky. Termíny pro zadání, zpracování a odevzdání diplomové práce se řídí Směrnicí pro kvalifikační práce a Harmonogramem pro příslušný akademický rok. Zadávání diplomových prací probíhá v úzké spolupráci s firemní praxí a zvoleným vedoucím diplomové práce, návrh tématu prostřednictvím příslušného formuláře schvaluje také manažer příslušného ústavu a prostřednictvím IS STAG prorektor pro studijní a pedagogické záležitosti. Kvalifikační práce má písemnou podobu a je, stejně jako její obhajoba v rámci státních závěrečných zkoušek, veřejná.

Soubory ke stažení:Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU