Digitální vzdělávání pro studenty či podnikatele.To je nový projekt EDULAM

EDULAM: unikátní projekt digitálního vzdělávání

Nový digitální vzdělávací portál pro všechny, kdo chtějí poznat svět businessu

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) v úterý 13. 11. spustila dlouho připravovaný studijní portál EDULAM. Ten je určený pro studenty MVŠO i širokou veřejnost. Na něm uživatelé naleznou digitální studijní opory k předmětům, které jsou na škole vyučovány, záznamy z vyžádaných přednášek expertů z praxe a především téměř stovku krátkých výukových videí. V těch akademičtí pracovníci MVŠO vysvětlují hlavní pojmy z oblasti ekonomie, managementu či marketingu.

EDULAM: nový portál pro snadnější vzdělávání!

 

Snadnější cestu k informacím ocení především kombinovaní studenti

Do přípravy celého konceptu byli zapojeni studenti MVŠO a digitalizace podkladových materiálů pro studium vycházela z jejich námětů. On-line studijní materiály jsou vhodné především pro kombinované studenty, pro něž je velmi efektivním doplňkem pro studium. Cílem je studentům poskytnout relevantní a ověřený obsah zprostředkovaný formami, které ve studiu preferují. Jádro tvoří právě krátká videa o délce přibližně tři až pět minut. Jak zmiňuje Vladimíra Sedláčková, náměstkyně ředitele MVŠO, „tento formát odpovídá požadavkům studentů, kteří tak mají možnost zhlédnout či jen poslouchat „videojednohubky“ třeba v tramvaji“.

Podle rektorky Jarmily Zimmermannové je zpřístupnění portálu jen jedním z dílčích kroků. Ty by měly vést k nalezení vhodné rovnováhy mezi předáváním teoretických znalostí a praktických zkušeností. To se odráží i v názvu portálu, kdy slovo EDULAM vzniklo zkrácením hesla „Education for labour market“. „Každý návštěvník webu si může najít, co jej zajímá, je pak už jen na něm, jestli si potřebuje doplnit teoretické poznatky, případně rozvinout praktické dovednosti, které mu pomohou dále posouvat jeho podnikání.“

Teorie s praxí v rovnováze, to je profesně zaměřená výuka

Od počátku MVŠO jsme chtěli, aby naši studenti měli možnost seznámit se s běžnou praxí firem už při studiu. Studijní programy, které poskytujeme, jsou typické svou velkou dynamikou. Naši studenti oceňují, že jim nabízíme na začátku jejich kariéry vstup do tohoto prostředí v reálných podmínkách firem, které businessem každodenně žijí. A tuto naši vizi potvrdil novelizovaný vysokoškolský zákon. Ten začal od roku 2016 rozlišovat akademicky zaměřené a profesně zaměřené studijní programy. Díky zkušenostem, které jsme v tomto směru již nasbírali, byla MVŠO první vysokou školou v České republice, která profesně zaměřenou akreditaci získala,“ dodává rektorka.

MVŠO se snaží zprostředkovat takové kontakty mezi firmami a studenty, aby z této spolupráce prosperovaly všechny zúčastněné strany. Dle slov Marie Dohnalové z Poradenského a kariérového centra MVŠO v současné době spolupracuje škola se 123 firmami. „Díky dobrým vztahům s firmami dostáváme od našich partnerů zpětnou vazbu, která nás informuje o připravenosti našich absolventů a poskytuje nám i srovnání s absolventy jiných škol. Z dostupných informací je zjevné, že naši absolventi vynikají nad svými kolegy z jiných škol především v oblastech řízení lidských zdrojů, vedení týmu a strategickém řízení a plánování a marketingu a managementu.“

.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU