Bylo to překvapení, říká nová rektorka MVŠO Jarmila Zimmermannová - MVŠO

Bylo to překvapení, říká nová rektorka MVŠO Jarmila Zimmermannová

Ti bystřejší si pravděpodobně již všimli, že Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) má ve svých řadách nového rektora, přesněji řečeno rektorku. Tou se stala bývalá prorektorka pro vědu, výzkum a rozvoj doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. Jaká byla její kariérní cesta a proč si myslí, že bude škole prospěšnou rektorkou? Vše a mnohem více v uvedeném rozhovoru!

Hned na začátek tradiční otázka — jaké byly vaše první pocity poté, co  jste se dozvěděla, že budete jmenovaná rektorkou?

Prvním pocitem bylo určitě překvapení, což bylo způsobené tím, že jsem jmenování na pozici rektorky školy nečekala. Druhým zásadním pocitem bylo uvědomění si vysoké zodpovědnosti, jakou rektor na sobě nese. Protože reprezentuje školu navenek, musí být dobře připraven na poskytování informací o škole, aby nenastal žádný omyl. Zároveň musí mít i vysokou zodpovědnost vůči škole jako takové, což v mém případě je umocněno zejména tím, že na škole pracuji už od roku 2011.

Předtím, než jste se stala rektorkou, jste byla prorektorkou pro vědu, výzkum a rozvoj. Jak moc ovlivní rektorská pozice vaši výzkumnou kariéru?

Rozhodně budu mít na mou výzkumnou práci méně času, nicméně i tak bych se této sféře chtěla dále věnovat. Na výzkumném poli tedy zůstanu, ať už výkonně, nebo manažersky.

Figurujete aktuálně v nějakém výzkumném projektu?

Jsem teď v několika výzkumných projektech a mám rozepsané vědecké články, tudíž je rozhodně chci dokončit. Časově se to budu muset naučit skloubit s novou funkcí.

Zmínila jste, že největším limitem je čas. Co je vlastně náplní rektorské pozice?

Rektor se obecně musí účastnit více jednání a schůzek, které jsou časově náročné. I když jsem rektorkou poměrně chvíli, mám jich za sebou už několik. Typickým příkladem jsou schůzky se zahraniční návštěvou, kde je z mé strany očekáván reprezentativní projev přispívající k prestiži celé školy. Pochopitelně se to však týká i schůzek se zástupci českých institucí.

S kým jste se zatím jakožto rektorka setkala?

Zatím jsem se zúčastnila jednání se dvěma čínskými delegacemi. První byl zástupce ambasády, který školu navštívil, a aktuálně tady máme na 3 týdny zástupce čínské univerzity Guangzhou College of Technology and Business (GCTB).

Vidíte nějaké zásadní rozdíly mezi rektorem (mužem) a rektorkou (ženou)? V čem může být ženský charakter lepší pro tuto pozici?

Obecně mi přijde, že jsou ženy více empatické. To se může hodit zejména při jednáních, kdy se dokáží vcítit do partnera (partnerské instituce) a vytvořit s ním oboustranně prospěšnou dlouhodobou spolupráci.

Proč si myslíte, že můžete být škole prospěšnou rektorkou?

Řekla bych, že primárním důvodem je znalost celé školy. Jsem tady od roku 2011 a sleduji nejen vývoj školy jako takové, ale dennodenně se při různých jednáních, výuce, projektech a společenských událostech setkávám se svými kolegy a studenty MVŠO. Z toho důvodu vidím, jaký tady je potenciál. Jelikož jsem pevnou „vnitřní“ součástí celého fungování školy, dává mi to jistou výhodu.

Ještě jako prorektorka pro vědu, výzkum a rozvoj jste se účastnila několika zahraničních cest jako pracovník MVŠO. Myslíte, že vám tyto zkušenosti mohou pomoci ve vykonávání rektorské práce?

Zcela určitě. Během zahraničních cest jsem si neustále zdokonalovala angličtinu, která je prakticky nutným jazykem. Navíc teď se škola stále více otevírá světu ve smyslu umožnění studia zahraničním studentům, sjednávání mezinárodních projektů a do budoucna usilování o získání prestižní zahraniční akreditace. Vedle toho jsem se na zahraničních univerzitách seznámila se zajímavými lidmi, kteří jsou teď profesně mými kolegy, někteří i přáteli, což je pro další rozvoj školy rovněž výhoda.

Jaká země byla z akademického pohledu pro vás nejlepší?

Pravděpodobně Německo, konkrétně univerzity v městech Villingen-Schwenningen, Bochum a Nordhausen. V posledních dvou jmenovaných jsem navíc delší dobu vyučovala v angličtině, čímž se opět vracím k předchozí otázce k důležitosti tohoto jazyka.

Být rektorem znamená často dávat veřejné projevy. Ať už na promocích nebo na jiných akademických akcích? Jste na to připravena, nebo ještě pilujete metody, jak se zbavit stresu a dalších aspektů?

Jako rektorka jsem ještě žádný takový projev neměla, nicméně soudě podle mých předchozích akcí, kde jsem vystupovala, se stresem se příliš nepotýkám. Mám totiž tendenci se vždy velmi pečlivě připravit, čímž stres a nervozita odpadá. To je ostatně rada i pro studenty — nepodceňte přípravu, sestavte si osnovu a se stresem během vystupování si nemusíte dělat přílišné starosti.

Nějaké „poselství“ na závěr?

Chtěla bych jen vyzvat jak studenty, tak mé kolegy, že za mnou mohou kdykoliv přijít a vyřešit co budou potřebovat. Chci stále komunikovat se všemi jako doposud a to, že jsem rektorkou, na tom nic nemění.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU