Projekty - MVŠO

Projekty

Probíhající projekty

EDULAM

Název: Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce, digitalizaci a internacionalizaci (Quality Improvement of Education with Regards to Labour Market Requirements, Digitization and Internationalisation)
Doba řešení: 1.8.2017-31.7.2020
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002341

Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu

Identifikační kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004892

SPATIONOMY: Spatial Exploration of Economic Data: methods of interdisciplinary analytics

Doba řešení: 09/2016-08/2019
Identifikační kód projektu: 2016-1-CZ01-KA203-024040

Systém pro aktivní řízení decentralizovaných energetických jednotek na lokální úrovni

Doba řešení: 01/2015–12/2017
Identifikační kód projektu: TH01020426

Společenská odpovědnost firem v kontextu visegrádských zemí (Corporate Social Responsibility in the Context of Visegrad Countries)

Registrační číslo: 61300004
Doba trvání: 2014–2017
Web: Visegrad Fund


Dokončené projektyPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU