Státní závěrečné zkoušky - MVŠO

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí:

  • obhajoba bakalářské práce,
  • ústní část státní závěrečné zkoušky ze 3 tematických okruhů.

Tematické okruhy ústní části státní závěrečné zkoušky pro akademický rok 2017/18,, platné pro studenty, kteří nastoupili do 1. ročníku v akademickém roce 2015/16 a později:

  • Ekonomie (předměty Mikroekonomie, Makroekonomie),
  • Podniková ekonomika (předměty Podniková ekonomika 1, 2, Finanční účetnictví 1, 2, Manažerské účetnictví, Podnikové finance, Podnikání, Právo obchodních korporací),
  • Management (předměty Management 1, 2, Management podpůrných procesů, Řízení lidských zdrojů, Marketing, Strategické řízení firmy, Logistický management, Mezinárodní management).

Ke stažení:Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU