Kvalifikační práce - MVŠO

Kvalifikační práce

Kvalifikační prací se rozumí bakalářská práce v bakalářském studijním programu a diplomová práce v navazujícím magisterském studijním programu.

Proces zadávání, zpracování, odevzdávání a zveřejňování kvalifikačních prací na Moravské vysoké škole Olomouc upravuje Směrnice pro kvalifikační práce.

Postup a termíny pro zadávání a schvalování kvalifikačních prací se řídí Harmonogramem pro zadávání kvalifikačních prací pro příslušný akademický rok (bude uveřejněn v průběhu AR 2017/2018).

Termíny pro odevzdání kvalifikačních prací jsou stanoveny Harmonogramem akademického roku.

Kvalifikační práce vedené na MVŠO jsou veřejně přístupné k prohlížení v IS/STAG.

Ke stažení:Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU