Školné a stipendia - MVŠO

Školné a stipendia

Uvědomujeme si hospodářkou situaci regionu a potřebu jejího rozvoje, proto podporujeme rozvoj podnikatelského prostředí a vzdělávání manažersko-ekonomické vrstvy také tím, že od svého založení držíme nejnižší výši školného v regionu, potažmo v České republice.

Školné na MVŠO je stanoveno na 30 000 Kč za celý akademický rok a je splatné ke dni zápisu ke studiu. Školné je stanoveno ve stejné výši pro prezenční i kombinovanou formu výuky.

Nemůže-li student uhradit školné v plné výši před termínem zápisu, je možné na základě žádosti sjednat dodatkem ke smlouvě splátkový kalendář. Sjednání splátkového kalendáře mezi školou a studentem je nutné nejpozději do dne zápisu. V současné době nabízíme dva typy splátkových kalendářů, a to semestrální (2 splátky po 15 000 Kč) a měsíční (10 splátek po 3 000 Kč). Oba typy splátkových kalendářů jsou zpoplatněny jednorázovým poplatkem, a to ve výši 1 500 Kč (semestrální platby) a 3 000 Kč (měsíční platby), viz Příkaz ke stanovení výše poplatků za studium. Ke dni zápisu je nutné předložit doklad o provedení první splátky dle splátkového kalendáře. Bližší informace o možnostech splátkového kalendáře poskytne ekonomické oddělení školy.

Školné je možné platit na bankovní účet.

Poplatky související se studiem je možno hradit na bankovní účet nebo v hotovosti. Platby v hotovosti přijímá Sekretariát nebo InfoHUB/knihovna.

Studentům, kteří opakují třetí ročník, nabízíme zvýhodněné podmínky pro platbu školného: bezplatné sjednání semestrálního splátkového kalendáře, na základě podané žádosti. V případě, že student prokáže řádné splnění všech studijních povinností v průběhu zimního semestru a požádá o prominutí 2. splátky, bude žádosti vyhověno.


StipendiaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU