Přijímací řízení - MVŠO

Přijímací řízení

Pravidla a průběh přijímacího řízení a podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu upravuje Směrnice k přijímacímu řízení a podmínky pro přijetí ke studiu.

Termíny přijímacího řízení:

  • 28. 2. 2018
  • 30. 6. 2018
  • 22. 9. 2018

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu vydáváme do 30 dnů od ukončení daného kola přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu vyhotovuje studijní oddělení písemně. Uchazeči je toto rozhodnutí doručeno do vlastních rukou nebo do datové schránky prostřednictvím veřejné datové sítě, pokud ji uchazeč uvede.

Současně s rozhodnutím o přijetí ke studiu zasíláme návrh smlouvy o umožnění studia ve dvojím vyhotovení a průvodní dopis pro uchazeče, který obsahuje informace o podmínkách a termínech zápisu ke studiu na MVŠO.

Maturující v roce podání přihlášky ke studiu musí podat studijnímu oddělení informaci, kdy bude zkouška složena, a ověřenou kopii maturitního vysvědčení předložit nejpozději u zápisu ke studiu.

V případě dotazů k přijímacímu řízení kontaktujte Studijní oddělení.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU