prof. Ing. Vladimír Smejkal CSc., LL.M. - MVŠO

prof. Ing. Vladimír Smejkal CSc., LL.M.

Rektor, odborný garant, akademický pracovník — profesor | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Vladimír Smejkal je rektorem Moravské vysoké školy Olomouc. Dále působí jako profesor na Fakultě podnikatelské vysokého učení technického v Brně. Je členem vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT a předsedou Akademické rady Moravské vysoké školy Olomouc. Je členem IEEE. Prof. Smejkal je odborníkem na právo, ekonomiku a management a informatiku, včetně bezpečnostních a právních aspektů informačních technologií. V oblasti vědy a výzkumu se věnuje zejména problematice bezpečnosti IS/IT, zvláště pak v oblasti autentizačních metod na bázi biometrie. V letech 2004–2014 byl členem Legislativní rady vlády. Podílel se mj. na řadě legislativních pracích v ČR v oblasti informatiky, především na zákonu o elektronickém podpisu, o elektronických právních úkonech a konverzi dokumentů a na další české legislativě týkající se zejména e-governmentu. Účastnil se rovněž prací na novém občanském zákoníku a na novém trestním zákoníku. Prof. Smejkal je autorem nebo spoluautorem řady knih: Počítačové právo (1995), Internet a paragrafy (1999 a 2001), Právo informačních a telekomunikačních systémů (2001 a 2004), Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích (2003, 2006, 2009 a 2013), E-government v České republice. Právní a technologické aspekty (2012). V roce 2015 vyšlo jeho nejvýznamnější dílo, Kybernetická kriminalita. Napsal mnoho mezioborových článků z oblasti bezpečnosti IT a práva či kriminalistiky a příspěvků publikovaných na mezinárodních konferencích. Je rozsáhle citován – celkem více než 450 citací, z toho 55 v publikacích registrovaných v Web of Science a SCOPUS.

Kontakt

telefon: 587 332 311

e-mail: vladimir.smejkal@mvso.cz

kancelář: B2.438

Konzultační hodiny

Po předchozí domluvě.

Výuka

Projekty

Publikace

SMEJKAL, V., J. KODL, L. SIEGER, D. NOVÁK a J.SCHNEIDER. The Dynamic Biometric Signature. Is the Biometric Data in the Created Signature Constant?. In Proceedings of 49th Annual 2015 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST). Taipei, Taiwan: R.O.C., 2015. s. 385-390. ISBN: 978-98-604-6303-3. (20%)

SMEJKAL, V., J. KODL, J. KODL jr., D. NOVÁK a J. SCHNEIDER. Strong Identification and Authentication Using Dynamic Biometric Signature. In Proceedings of the 2014 International Conference on Advanced Information Technology and Services (InfoTech & ITCS 2014). Heidlberg: Springer, 2015, s. 1245-1252. ISBN: 978-36-624-5401–5. (20%)

SMEJKAL, V. a J. KODL. Assessment of the Authenticity of Dynamic Biometric Signature. The Results of Experiments. In Proceedings of 48th Annual 2014 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST). Roma: IEEE, 2014. s. 45-49. ISBN: 978-14-799-3530–7. (50%)

SMEJKAL, V. Metodika vyšetřování softwarového pirátství. In: KRIMINALISTIKA: Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, s. 803-824. ISBN 978-80-738-0589-0. (100%)

SMEJKAL, V. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 640 s. ISBN 978-80-738-0501-2. (100%)

SMEJKAL, V. Minulost, současnost a budoucnost kriminalistické počítačové expertizy. In: Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminalit. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 278-302. ISBN 978-80-738-0440-4. (100%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU