Oznámení o náhradním doručení - MVŠO

Oznámení o náhradním doručení

Oznámení o možnosti převzít písemnost Doručováním veřejnou vyhláškou, podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. oznamuje, že účastník řízení Jana Rakušanová si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. MVŠO/17/00655-2 uloženou na Studijním oddělení MVŠO, Kosmonautů 1, 779 00 Olomouc. Zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil vysoké škole jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17. 10. 2017 , oznámení bude sňato dne 31. 10. 2017.Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU