Akreditace - MVŠO

Akreditace

V bakalářském stupni studia nabízíme studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT se studijním oborem:

  • 6208R086 Podniková ekonomika a management

V bakalářském stupni studia nabízíme studijní program SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA.

V současné době studenti v bakalářském stupni studují ve studijním programu EKONOMIKA A MANAGEMENT v oborech:

  • 6208R086 Podniková ekonomika a management
  • 6208R131 Management a ekonomika ve veřejném sektoru
  • 6209R027 Podnikové informační systémy

Studijní programy a obory průběžně inovujeme tak, aby odrážely nejnovější poznatky vědecko-výzkumného vývoje a aktuální potřeby podnikové praxe. Při inovaci studijních programů klademe důraz na uplatnitelnost našich absolventů v národním i mezinárodním prostředí, proto koncipujeme výuku moderním způsobem na základě zkušeností odborných garantů i partnerů ze zahraničí.

Přehled akreditovaných studijních programů (Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, https://aspvs.isacc.msmt.cz/)Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU