O MVŠO - MVŠO

O MVŠO

Základní informace

Zaměření na vzdělávání 

 • založena v roce 2005,
 • ekonomika, management, marketing a informačně-komunikační technologie,
 • podpora podnikavosti.

Moderní a prakticky zaměřený systém výuky

 • projektový způsob výuky, řešení reálných problémů z praxe,
 • individuální přístup ke studentům,
 • rozvoj společensky odpovědného chování v regionu.

Významná vědecko-výzkumná činnost

 • tematicky orientovaná na potřeby regionu – malé a střední podniky,
 • vydávání vědeckého časopisu EMI (zařazeného do databáze ERIH+),
 • zařazení školy na Seznamu výzkumných organizací ČR.

Podpora individualit

 • partnerství v Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku a dalších zemích,
 • studentské a pedagogické mobility,
 • vytvoření centra InfoHUB – knihovna, studovna, coworking

Intenzivní propojení s regionem

 • podpora udržitelného hospodářského rozvoje Olomouckého kraje,
 • úzká spolupráce s podnikatelským prostředím a veřejnou správou,
 • partnerství s Okresní hospodářskou komorou Olomouc a BEACPP4OK.

Principy — v co věříme

Vysokoškolské studium je víc než jen titul

 • příležitost ověřit teoretické znalosti v praxi již během studia,
 • kontakty pro budování úspěšné kariéry,
 • podpora a pomoc studentům i absolventům v práci i podnikání.

Region potřebuje nejen absolventy

 • přesah na základní a střední školy,
 • aplikovaný výzkum pro místní malé a střední podniky a instituce,
 • projekty společenské odpovědnosti.

Znalosti je nutné získávat od těch nejlepších

 • mobilita studentů i pedagogů,
 • zapojení do mezinárodních vědeckých týmů,
 • mezinárodně uznávaný vědecký časopis EMI.

Rozvoj individuality a síla inspirace

 • spolupráce s úspěšnými osobnostmi a odborníky z praxe,
 • zapojení studentů do vědeckých aktivit školy,
 • kariérové plánování jako součást studia.

Nezbytnost hodnotového ukotvení

 • Komunikace hodnot euroatlantské civilizace,
 • veřejná služba a projekty společenské odpovědnosti firem,
 • formování životních postojů studentů.

 Partneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU