Mgr. Jelena Kubicová - MVŠO

Mgr. Jelena Kubicová

Odborný pracovník | Ústav společenských věd a práva

Jelena Kubicová vystudovala bakalářský obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je absolventkou navazujícího studia Anglické filologie a Aplikovaných ekonomických studií na Univerzitě Palackého v Olomouci, přičemž již během studia spolupracovala s MVŠO. Jelena Kubicová se na MVŠO zabývá zejména problematikou Společenské odpovědnosti firem (CSR) a jejím uplatňováním ve firmách. Pomáhá studentům s realizací studentských projektů CSR v regionálních firmách a čerpá inspiraci z chytrých řešení, soutěží a projektů orientovaných na toto téma. Mimo výše uvedené ji zajímají také měkké dovednosti a na MVŠO vyučuje Dovednosti profesionální komunikace. Problematikou CSR a sdílených hodnot se zabývá i ve své výzkumné činnosti. Je spoluřešitelkou Inovačního voucheru k měření indexu CSR a spolupracuje na Visegrádském projektu zaměřeném na problematiku CSR.

Kontakt

telefon: 587 332 324

e-mail: jelena.kubicova@mvso.cz

kancelář: B3.436

Konzultační hodiny

Úterý: 9:00 – 10:30

Čtvrtek: 13:00 – 14:30

Výuka

Rozvrh

Projekty

2016 – 2017 Inovační voucher. Zpracování metodiky pro sestavení samohodnotícího formuláře pro stanovení indexu společenské odpovědnosti. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007362) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Vedoucí projektu PhDr. Dana Bernardová, Ph.D., spoluřešitel

2014 – 2017 Společenská odpovědnost firem v kontextu visegrádských zemí (International Visegrad Fund) no. 61300004. Garant projektu PhDr. Dana Bernardová, Ph.D., spoluřešitel

Publikace

BERNARDOVÁ, Dana, Jelena KUBICOVÁ a Kateřina IVANOVÁ. Společenská odpovědnost firem jako nástroj celoživotního vzdělávání v regionu. In: Den vědy 2017, Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2017. (33%)

BERNARDOVÁ, Dana a Jelena KUBICOVÁ. CSR v malých a středních firmách prostřednictvím odborné praxe studentů MVŠO. In: ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila a Jana JAKUBKOVÁ (ed.). Den vědy 2016. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2016, s. 17. ISBN 978-80-7455-054-6. (50%)

NástěnkaPartneři

Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil Tomáš Hlad.
MENU